Digital Battlefield / promo film

Digital Battlefield / promo film

A promotional film for the company S&T Slovenia, specifically for S&T Defence, showcasing their various products on practical examples. /// Promocijski film za podjetje S&T Slovenija oz. specifično za S&T Defence, ki predstavi njihove izdelke na praktičnem primeru rabe.

Digital Battlefield

Digital Battlefield (short version)

Deli z drugimi! / Sharing is caring! ;)
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • Reddit